top of page

Bu tip kranlar əsasən anbar daxilində və malların düzülüşlə daha hündür yerdəyişmə funksiyası ilə seçilir və çəngəlli olmaqla çəngəlli yükləyiciləri bütün funksiyalarını həyata keçirir.

Ştabler kranlar

    bottom of page