top of page

Asma körpülü kranlar təyinat obyektinə uyğun olaraq montaj olunur. Bu kranlar yükgötürmə+gücü 0.5 tondan-16 tona qədər istehsal olunur, aşırımı 40 metrə qədər mümkündür.

Asma körpülü kran

    bottom of page