top of page

İki tirli yerüstü körpülü kranlar – ən çox ağır sənayedə geniş istifadə olunur. Qaldırma gücü 5 tondan 10 tona qədər (daha çox mümkündür). Kranlar təklif edə bilirik.  Bütün hissələri keyfiyyət standartlarına uyğun olaraq istehsal olunur və gələcək texniki xidmət üçün bütün hissələrini təqdim edə bilirik. Bu kranları aşırımı 6 metrdən – 40 metrə qədər təklif edə bilirik. İki tirli kranları idarəetmə sistemini Üç tipdə: kabina ilə, uzaqdan idarə ilə və kabel ilə təklif edə bilirik, hər bir məhsulun keyfiyyətinə təminat verir.

İki tirli yerüstü körpülü kranlar

    bottom of page