top of page

Bu tip kranlar əsasən zavod daxili 0-dan 3600C dərəcəyədək radiusda öz çevrəsində hərəkət edən kranlardır və təyinat obyektinə uyğun olaraq montaj olunur. 3mt-10mt aşırımla yük götürmə gücü 0.5 tondan 10 tonadək pərgar kranlar təklif edə bilirik.

Pərgar kran

    bottom of page