top of page

Portal kranlar əsasən liman və açıq mühitdə ağır sənayedə istifadə olunur. 40 metr aşırımla 50 tona qədər Portal kran istehsal edə bilirik. Bu tip kranlar tək tirli və iki tirli olmaqla 2 tipə bölünür: Tək tirli kranlar 16 tona qədər və 40 metr aşırımla təklif edə bilərik.

Portal kran

    bottom of page