top of page

Bu tip kranlar yüngül sənayedə geniş yayılmış  kranlardır. 0.5 tondan-16 tona qədər 40 metr aşırımla istehsal etmək mümkündür. Kranların körpü başlıqları və metal təkərləri, kompakt dizaynla xüsusi metaldan hazırlanır, uzun illər aşınmaya cavab verə bilir.

Təktirli yerüstü körpülü kranlar

    bottom of page